اهداف وبسایت ایران سوغات

ایران سوغات وبسایتی با حوزه فعالیت کشوری است که با هدف جمع آوری صنایع دستی و سوغات شهرهای ایران ، تسهیل و رونق بازار صنایع دستی و گردشگری ودرآینده ای نزدیک با یاری خدا صادرات به سایر کشورها و جذب سرمایه خارجی در حال راه اندازی است.

وظیفه نماینده وبسایت ایران سوغات (متقاضی نمایندگی) در هراستان


1-جمع آوری لیستی از صنایع دستی بومی و سوغات بومی استان
2-مراجعه با کارت و بروشور وبسایت ما به معروفترین وبا کیفیت ترین تولیدکننده یا عرضه کننده صنایع دستی و سوغات طبق دستورالعمل اعلامی
3-مذاکره بامرکز موردنظر و شرح اهداف وبسایت طبق دستورالعمل اعلامی
4-تهیه تصویر از کالا و ارسال آن روی وبسایت طبق دستورالعمل اعلامی
5-دریافت سفارش از مدیر وبسایت تهیه و ادامه فرایند طبق استاندارد اعلامی از سوی مدیریت
نکته: ملبغ هر خرید توسط نماینده مدیر به حساب نماینده واریز میگردد

میزان دریافتی نماینده ایران سوغاتطبق تصمیم گرفته شده 40 درصد از سود خالص هر فروش به حساب نماینده واریز میشود که براساس درخواست ایشان و هفته ای یا ماهانه خواهد بود:بدیهی است نماینده هنگام مذاکره با عرضه کننده کالا هرچه تخفیف بیشتری بگیرد سودنهایی بیشتری نیز خواهد داشت

ضمانت


متقاضی نمایندگی وبسایت مراحل ذیل را برای ضمانت انجام دهد
1-یک فقره سفته یا چک به مبلغ 7 میلیون تومان بعنوان امانت و حسن انجام کار( که توسط کارمنددولت،بازنشسته دولت و یا کاسب) پشت نویسی شده باشد به همراه فیش حقوقی چنانچه کارمند یا بازنشسته دولت باشد و کپی جوازکسب در صورتی که کاسب باشد بعلاوه کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن
2-متقاضی می بایست 500:000 هزار تومان وجه نقد بعنوان امانت بعنوان حسن انجام کارو جبران خسارت احتمالی به وبسایت به حساب مدیر وبسایت واریزکند
نکته : درقبال دریافت چک یا سفته و وجه نقد و سایر مدارک رسیدی معتبر به متقاضی تحوبل میگردد
نکته : فعالیت و انصراف از فعالیت بصورت سالیانه خواهد بود و قابل تمدید و فسخ است
3-متقاضی باید چنانچه خسارتی بدلیل عدم انجام صحیح مسئولیت به وبسایت وارد نمود را پرداخت نماید
4-متقاضی باید بومی استان و بومی شهرستان مرکز استان باشد
5-چنانچه متقاضی قبل از اتمام یک ساله قرارداد انصراف دهد باید هزینه آگهی مجدد جذب نماینده را تا پیداشدن نماینده جدید پرداخت نموده ودراین مدت مدارک ایشان بصورت امانت نزد ما خواهد ماند

آینده ای درخشان با ایران سوغات


ما این نوید را به شما میدهیم که شاید درابتدا درآمد نماینده به دلیل تعداد سفارش پایین کم باشد ولی با یاری خدا و گذشت زمان و تبلیغاتی که در این زمینه خواهیم اشت فروش بیشتر و سود بیشتری خواهیم داشت